Alfabetik Sıralama

A

B

C

Ç

D

E

F

H

İ

K

L

M

N

P

R

S

Ş

T

V

Y

Z

Asırlara Göre Sıralama

Konuya Göre Sıralama

Biyografi Arama

Selma Rıza  Feraceli

Selma Rıza Feraceli

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Müslüman kadın gazetecisidir.
"Hürriyet.......Hürriyet!"

Doğum Tarihi: 05/02/1872 1872

Doğum Yeri:

Ölüm Tarihi: 05/10/1931 1931

Ölüm Yeri:

Mezarı:

Konu Başlıkları

Galeri

Etkinlik Alanı

Basın

Selma Rıza Feraceli 1898 yılında, 26 yaşında iken Jön Türkler'in lideri olan ağabeyi Ahmet Rıza'nın yanına gitme kararını aldı ve Paris'e gitti. Ahmet Rıza Bey'in yönetiminde Paris'te yayımlanan Meşveret Gazetesi'nin Fransızca eki Mechveret Supplément Français ve Türkçe olarak yayımlanan Şura-yı Ümmet Gazete'sinde kadınların sosyal ve kültürel yaşama katılımı konularında makaleler yazdı.

1908 yılında II. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'a döndü ve İstanbul'da da Hanımlara Mahsus Gazete ve Kadınlar Dünyası gibi önemli kadın dergilerinde yazmaya devam etti.

Politika ve Selma Rıza Feraceli

İttihat ve Terakki Cemiyeti tarihindeki yegane kadın üyedir.

Roman yazarı Selma Rıza Feraceli

"İlk yaratılışta insan yokmuş… Evet yeryüzü daha rahattı. (…) İnsan kendi cinsine de esir!... Dine, şeriata, düzene, âdetlere de esir!... Esir!.. Her şeye esir!..Bu hal nedir Yarap?!.. Kurtuluş yok mu? (…) Ah uçmak!.. bu esaret zincirinden kurtulmak!… Özgürlük, Özgürlük!..."
Selma Rıza Feraceli, Uhuvvet, 1892.

Selma Rıza Feraceli, Uhuvvet (Kardeşlik) adlı romanını 1892 yılında, 20 yaşında iken yazdı ancak yayımlamadı.

Uhuvvet romanı, ilk kez 1999 yılında dili sadeleştirilerek Kültür Bakanlığı yayınları arasında yayımlandı.

Ödülleri

Bilgiye ulaşılamadı.

Üyelikleri

  • 1898 – 1908 İttihat ve Terakki Cemiyeti (1889-1918)
  • 1908 – 1913 Hilal-i Ahmer Cemiyeti Genel Sekreteri (Kızılay)

Eğitimi

Selma Rıza Feraceli özel eğitim aldı.

Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ni yeniden yapılandırışı

Selma Rıza Feraceli, günümüzdeki adı Kızılay olan, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin yeniden yapılandırılmasında çalıştı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin 1908 – 1913 arası Genel Sekreterliğini yaptı.
(Murat Uraz, Kadın Şair ve Muharrirlerimiz, İstanbul, 1941, s. 465)

Türkiye'nin ilk yatılı kız lisesini açılması

Selma Rıza Feraceli, 1916 yılında Müslüman Osmanlı kızlarının eğitimi ve kültürel yönde gelişmesi amacıyla, ağabeyi Ahmet Rıza'nın da desteğini alarak, Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'nın, Kandilli Adile Sultan İnas Mekteb-i Sultanîsi adı altında Türkiye'nin ilk yatılı kız lisesi olan açılmasını sağladı.

Bu okulun adı, Cumhuriyet döneminde Kandilli Kız Lisesi olarak kullanılmıştır.

Akraba ve Dostları

  • Annesi: Naile Hanım (Avusturya asıllı)
  • Babası: Ali Rıza Bey (politikacı, diplomat)
  • Kardeşi: Ahmet Rıza (Jön Türkler'in lideri, 2. Meşrutiyet'te Meclis-i Mebusan reisi/Millet Meclisi başkanı, Meşveret Gazetesi'nin yayımlayıcısı)
  • Dostları:(Bilgiye ulaşılamadı)

Anısını Yaşatan Projeler

Bilgiye ulaşılamadı.

Hakkında Yazılanlar

Kaynakça

Selma Rıza Feraceli tanıtım sayfasında yararlanılan kaynaklar
  • Bkz. Hakkında Yazılanlar maddesi

Selma Rıza Feraceli tanıtım sayfasındaki görseller için kaynak


©2012 Meral Akkent
euro.message madebycat ®