Geçici sergiler

Geçici sergiler

İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) Geçici Sergileri

İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) geçici sergileri, İstanbul kent kadın belleğini oluşturan tüm konuları kapsar.

Geçici sergi konuları, İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) Bilim Kurulu tarafından önerilir. İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) sergi konseptini gerçekleştirir ve sergiler.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) kendi ürettiği geçici sergiler dışında, İstanbul kadın tarihi konusunda yapılmış akademik çalışmaları da sergileştirmek amacıyla yüksek eğitim kurumlarıyla da işbirliği yapar. Bu işbirliğinin amacı, kent kadın belleği konulu çalışmaların teorik boyutuna, pratik işlevsellik kazandırmak, araştırma verilerinin daha geniş çevrelerle paylaşılmasını sağlamak ve İstanbul kent kadın tarihi konusundaki araştırmaların artması yönünde özendirmektir.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) sosyal bilimler ve tasarım bölümlerinin, İstanbul kadın belleği konulu disiplinlerarası sergi projeleri gerçekleştirmesini özendirir, bu yöndeki girişim ve çalışmalara mekânını açar.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM), geçici sergilerini kendi mekânındaki sergileme süresinden sonra, gezici sergi olarak yurt içinde ve yurt dışında ilgi duyan kurumlara da sunar.


Meral Akkent
İstanbul Kadın Müzesi Küratörü

euro.message madebycat ®