İstanbul Kadın Müzesi® (İKM)

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM)

25 Eylül 2012'de sanal ortamda açılan İstanbul Kadın Müzesi® (İKM), Türkiye'nin ilk dünyanın üçüncü kent kadın müzesi sıfatıyla, kentin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmiş yolaçıcı kadınlarla buluşturuyor, kültürler arası iletişim sağlıyor.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM), kadın tarihinin önemini ve değerini görünür kılıyor.

Her dönemdeki ve her kültür grubundaki kadın seslerinin yer aldığı, kadın tarihindeki her katkının ayrım yapılmadan onurlandırıldığı ve bugünkü yaşamımızdaki etkileri nedeniyle, geçmişteki her kadın çabasınının özenle ve eşdeğerde hatırlandığı bir Türkiye kadın tarihi hedefliyoruz.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) bu hedefi gerçekleştirme sürecinde etkin rol alır. Müze, İstanbul kentinin 2675 yıllık kadın tarihine bakış açısıyla, bilgilendirme ve diyalog amacı güden kültür etkinlikleriyle ve anlamlı ortaklıklara yol açan sosyal sorumluluk projeleri ile aynı zamanda bir toplumsal barış projesidir. İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) çalışma konsepti aşağıda belirtilmiş prensipleri içerir:

ONURLANDIRMA VE BİLGİLENDİRME

İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) varlık nedeni, kadın tarihini gündemde tutmak ve kadın belleği oluşturmak için bir onurlandırma ve bilgilendirme mekanı yaratmaktır.

KADIN BELLEĞİNE KATKI

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM), bir kent kadın müzesidir. Müzenin sürekli sergisi İ.Ö. 660 yılında Byzantion adıyla başlayan, İ.S. 330'da Konstantinopolis, 1453 yılından sonra ise Kustantiniye, Kostantiniye ve İstanbul adlarıyla devam eden, 1930'dan itibaren de resmî olarak kullanılan adıyla İstanbul'un sanat ve kültür yaşamında kendisinen sonraki kadınlar için "yol açıcı" rol oynamış veya oynamakta olan kadınların biyografilerine odaklıdır.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) için "ilk" durağan bir kavram değildir. Kadın tarihindeki yeni akademik çalışmaların verileri ışığında, İstanbul Kadın Müzesi'nde "ilk" olarak yer almış bir biyografi, yerini unutulan/unutturulan, fakat yeniden keşfedilen bir "ilk"e kıvançla bırakır.

İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) gerçekleştireceği geçici sergiler ise, İstanbul kadın belleği kapsamına giren her konuyu içerir.

ESİNLENDİRİCİ PERFORMANS

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM), sürekli ve geçici sergileri, interaktif sergileme yöntemleri, kadın belleği yaratmaya yönelik kültür etkinlikleri ve anlamlı ortaklıklara yol açacak sosyal sorumluluk projeleri ile müze-toplum ilişkisinde olağanüstü, şaşırtıcı ve esinlendirici performans gösterir ve çalışmalarıyla diğer kentleri de kadın belleği konusunda etkin olmaya özendirir.

BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ORTAKLIKLAR

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM), kadın belleği konusunda çalışan kurumlarla hem ülke içinde ve hem de sınırlar aşan bilimsel ve kültürel ortaklıklar gerçekleştirir.

ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) dünya standartlarında çağdaş müzecilik anlayışıyla çalışan profesyonel bir kurumdur.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) Türkiye'nin ilk, dünyanın üçüncü kent kadın müzesidir. Nesiller, cinsler ve kültürlerarası bir diyalog projesi anlayışıyla tasarlanan İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) çağdaş müzeciliğin tüm gereklerini yerine getiren müzecilik anlayışıyla, kadın tarihinde kutlama geleneği oluşturan etkinlik konseptiyle, müze ötesi sosyal sorumluluk projeleriyle kent kadın belleği konusuna daha fazla ilgi duyulmasını sağlar ve kent kadın tarihi için dinamik bir iletişim alanı açar.

İSTANBUL KADIN MÜZESİ® (İKM) İNTERNET SİTESİ HER AN ZİYARETİNİZE AÇIKTIR.

Türkiye'den ve dünyanın herhangi bir yerinden ziyaretçiler istedikleri anda, tek başlarına veya arkadaşlarıyla ve müzenin hizmet verdiği dört dilden dilediğini seçerek İstanbul Kadın Müzesi®'ni (İKM) 7/24 ziyaret edebiliyorlar.

Oturma odasında, balkonda, kahvede, sınıfta, kütüphanede, havaalanında kısacası internet erişimi olan her yerde sürekli sergimizi gezebilir, biyografilerin ait oldukları kategorilere göre müzik dinleyebilir, sanatçıların eserleri inceleyebilir, belgeseller veya sinema filmlerini izleyebilir, biyografiler hakkında çıkmış basın haberlerine veya bilimsel makalelere ve akademik araştırmalara ulaşabilirsiniz. Facebook ve Twitter hesaplarında hergün güncellenen "Mini Müze Pedagojisi" programı ile sürekli sergiye şimdiden adım adım yaklaşabilirsiniz.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) her an ziyaretçileriyle birlikte!

İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) etkinliklerini incelemek için tıklayın


Meral Akkent
İstanbul Kadın Müzesi® (İKM)
Küratör (2011-2021)

euro.message madebycat ®