Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti

İSTANBUL KADIN KÜLTÜR VAKFI® (İKKV)

Vakıf Kurucusu: Saadet Gülümser YILDIRIM

Mütevelli Heyeti Üyeleri

  • Meral AKKENT (2011-2021)
  • Yeşim BAĞRIŞEN, Yard. Doç. Dr.
  • Ayşe Canan BOYDAŞ
  • Nedret KURAN BURÇOĞLU, Prof. Dr.
  • Füsun Nevbahar ERSOY
  • Yasemin İNCEOĞLU, Prof. Dr.
  • Zeynep SELGUR
  • Müzeyyen Berna TÜREMEN
  • Elif YILDIRIM
  • Gülay YILMAZ, Prof. Dr.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelliler Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU:
Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 8/3/2011 tarih ve E: 2010/479, K: 2011/47 sayılı kararı.

euro.message madebycat ®