Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti

İSTANBUL KADIN KÜLTÜR VAKFI® (İKKV)

Vakıf Kurucusu: Saadet Gülümser YILDIRIM

Mütevelli Heyeti Üyeleri

 • Meral AKKENT
 • Yeşim BAĞRIŞEN, Yard. Doç. Dr.
 • Ayşe Canan BOYDAŞ
 • Nedret KURAN BURÇOĞLU, Prof. Dr.
 • Füsun Nevbahar ERSOY
 • Yasemin İNCEOĞLU, Prof. Dr.
 • Emine KIRAÇ
 • Zeynep SELGUR
 • Müzeyyen Berna TÜREMEN
 • Elif YILDIRIM
 • Gülay YILMAZ, Prof. Dr.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelliler Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU:
Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 8/3/2011 tarih ve E: 2010/479, K: 2011/47 sayılı kararı.

euro.message madebycat ®