Geçici Sergiler Hakkında

Geçici Sergiler Hakkında

İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) Geçici Sergileri

İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) geçici sergileri, İstanbul kent kadın belleğini oluşturan tüm konuları kapsar.

Geçici sergi konuları, İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) Bilim Kurulu tarafından önerilir. İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) sergi konseptini gerçekleştirir ve sergiler.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) kendi ürettiği geçici sergiler dışında, İstanbul kadın tarihi konusunda yapılmış akademik çalışmaları da sergileştirmek amacıyla yüksek eğitim kurumlarıyla işbirliği yapar. Bu işbirliğinin amacı, kent kadın belleği konulu çalışmaların teorik boyutuna, pratik işlevsellik kazandırmak, araştırma verilerinin daha geniş çevrelerle paylaşılmasını sağlamak ve İstanbul kent kadın tarihi konusundaki kapsayıcı konseptli araştırmaların artması yönünde özendirmektir.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) grafik tasarım bölümlerini kent kadın belleği konulu disiplinlerarası sergi projeleri gerçekleştirmeleri için destekler.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) sergileme süresi sona eren geçici sergilerini, gezici sergi olarak yurt içinde ve yurt dışında ilgi duyan kurumlara da sunar.

GEÇİCİ SERGİLERİN LİSTESİ (2012-2019)

İstanbul'da Karşılaşmalar // Encounters in Istanbul

Karşılaştırmalı bir kadın tarihi projesi olarak tasarlanan "İstanbul'da Karşılaşmalar - Çağlar Boyunca Kadın Yaşamları" sergisi, İstanbul Kadın Müzesi ve Avusturya Kültür Ofisi'nin ortak bir projesidir.
Serginin Avusturya bölümü, 2016 yılında Avusturya'nın Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Federal Bakanlığı tarafından Kalliope Avusturya adıyla gezici sergi olarak hazırlandı ve birçok ülkede gösterildi. Sergide Avusturya ve Türkiye'den 1800'lerden günümüze bilim, sanat, edebiyat, politika, hak savunuculuğu gibi alanlarda etkin olmuş ve aynı zaman diliminde yaşamış kadınlar olduğu kadar, halen aramızda yaşamakta olan kadınlarla da karşılaşıyoruz. Hepsi yetenekleri, azimleri, cesaretleri, yenilgileri ve zaferleriyle özgürleşme sürecinde bizlere ilham kaynağı oldular.
Bu sergideki karşılaşmalar kadın yaşamları arasında ilişkiler kuruyor, dile getirilen taleplerdeki ve hak kazanma mücadelelerindeki benzerliklere işaret ediyor ve kadınlar arasında her düzeyde iletişim oluşması için fırsatlar sunuyor.

SERGİYİ GEZMEK İÇİN tıklayınız .

İstanbul'da Karşılaşmalar // Encounters in Istanbul sergisi 7 Kasım – 7 Aralık 2018 tarihleri arasında Schneidertempel Sanat Galerisi'nde ve gördüğü büyük ilgi nedeniyle 10 Aralık 2018 - 18 Ocak 2019 arasında tekrar Avusturya Kültür Ofisi salonlarında da sergilendi. Serginin açılışı AB İnsan Hakları Film Günleri 2018 / EU Human Rights Film Days 2018 açılış programı çerçevesinde yapıldı.

Sergi dili: Türkçe ve İngilizce
Kapsam: 19 adet 210 x 290 cm. levha
Küratör: Meral Akkent
Daha geniş bilgi için: istanbul.kadin.muzesi.info@gmail.com

İfşa Etmeden? // UnEXPOSED?

Dünya kadın müzelerinin ortak ürünü olarak tasarlanan bu projeye, geçmiş sergilerinde şiddet içeren bir hikâyenin, şiddet fotoğrafları kullanılmadan nasıl anlatıldığını belgeleyen metin ve görseller göndermeleri için kadın müzelerine çağrı yapıldı.

ABD, Almanya, İsviçre, İtalya ve Norveç'ten altı kadın müzesi; doğal çevrenin tahribi, şiddet, zulüm süreçleri, kitlesel katliamlar, insanların zorla kaybedilmeleri ve sığınmacılara yönelik yapısal şiddet gibi konularda düşünen onüç örnek gönderdi. Başkalarının deneyimlediği acıları anlatmak, özel çaba gerektirir. Kadın müzelerinden gelen katkılar; acıtan anılar hakkında nasıl saygıyla, empati duyarak ve dayanışma içinde konuşulabileceğini örnekliyor.

SERGİYİ GEZMEK İÇİN tıklayınız .

İfşa Etmeden? // UnEXPOSED? sergisi 20 Ekim-20 Kasım 2018 tarihleri arasında Getronagan Ermeni Lisesi'nde gösterildikten sonra SU Gender'e armağan edildi.

Sergi dili: Türkçe ve İngilizce
Kapsam: 16 adet 210 x 290 cm. levha
Küratör: Meral Akkent
Daha geniş bilgi için: istanbul.kadin.muzesi.info@gmail.com

Kadınların Üniversitede 100 Yılı — İnas Darülfünunu/Kadın Üniversitesi 1914–1921

2014'de Türkiye' de kadınların üniversitede 100 yılını kutladık. İstanbul Kadın Müzesi bu önemli jübile için kadınların üniversitede 100 yılı konulu sergiyi hazırladı.

Türkiye'de kadınlar üniversiteye girebilme hakkını ne zaman kazandılar? Kadınların yüksek eğitim taleplerinin ortaya çıkışında hangi faktörler etken oldu? Yüksek eğitim hakkını elde etmek için nasıl yolları denediler? Amaçlarına ulaşmak için hangi gerekçeleri ileri sürdüler? Yüksek eğitime giden yolda kadınların ittifak ortakları kimlerdi? Hangi kadınlar yüksek eğitim yapma çabası içindeydiler?

Sergide, kadınların şekillendirdiği bir tarih kesitine bu sorularla bakılıyor. Kadınların üniversitede okuma hakkı elde etmelerinde, Kadınlar Dünyası dergisinin oynadığı rol vurgulanıyor ve kadın öğrencilerin, kadın üniversitesindeki deneyimlerine yer veriliyor. Kadın akademisyenlerin öğretim ve idari kariyerlerinden örnekler verilen bölümde ise, akademide toplumsal cinsiyet eşitliği konusu, çeşitlilik kavramıyla genişletiliyor. Kadınların yüksek eğitim hakkını kazanmalarının 100. yılında, üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliğine ve çeşitliliğe hangi alanlarda ve ne kadar yaklaşıldığı konusunda düşünmek öneriliyor.

Kadınların Üniversitede 100 Yılı — İnas Darülfünunu/Kadın Üniversitesi 1914–1921 sergisi 7 Kasım – 21 Aralık 2014 tarihleri arasında Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, Sismanoglio Megaro Galerisi'nde sergilendi.

Sergi dili: Türkçe ve İngilizce
Kapsam: 27 adet 99 x 99 cm. levha
Küratör: Meral Akkent
Sergiyi incelemek için tıklayınız
Sergi hakkında bilgi almak için: istanbul.kadin.muzesi.info@gmail.com

Kadınların Üniversitede 100 Yılı — İnas Darülfünunu/Kadın Üniversitesi 1914–1921 sergisi Sismanoglio Megaro Galerisi'nde gösterildikten sonra SU Gender'e armağan edildi.


29 KASIM 2014 - 5 OCAK 2015
Semiha Es - İkinci Göz: Türkiye'den Kadın Fotoğrafçılar

İstanbul Kadın Müzesi'nin „Kadın Kültür Mirası Etkinlikleri" konsepti çerçevesinde, müzenin sürekli sergisinde yer alan Türkiye'nin ilk gezi ve savaş fotoğrafçısı Semiha Es'in 100. doğum günü nedeniyle Semiha Es - Uluslararası Kadın Fotoğrafçılar Sempozyumu, İstanbul Kadın Müzesi'nin girişimi ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ile Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu'nun, ortak çalışmasıyla organize edildi.

Sempozyum çerçevesinde Semiha Es - İkinci Göz: Türkiye'den Kadın Fotoğrafçılar sergisi hazırlandı. Sergi, 29 Kasım 2014 – 5 Ocak 2015 tarihleri arasında Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, Sismanoglio Megaro galerisinde sergilendi.

Kapsam: 49 adet farklı boyutlarda fotoğraf
Küratörler: Laleper Aytek, Ahu Antmen
Sergiyi incelemek için tıklayınız
Sergi hakkında bilgi almak için: istanbul.kadin.muzesi.info@gmail.com

euro.message madebycat ®
sinema filmleri sinema filmleri elyaf dolum aninda kredi porno izle esenyurt perde Esenler SGK