Amaç

Amaç

İstanbul Kadın Kültür Vakfı® (İKKV) eksikliğini duyduğu, önemine değer verdiği ve gelecek nesiller için anlamlı bir armağan olarak gördüğü, İstanbul Kadın Müzesi®'ni (İKM) gerçekleştirmek amacıyla 8 Mart 2011 tarihinde kuruldu.

Vakıf, İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) projesini hayata geçirerek, İstanbul'un 2674 yıllık kadın tarihini gündemde tutan, kadın belleği oluşturan bir onurlandırma ve bilgilendirme mekânı yaratır ve İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) dünya standartlarında çağdaş müzecilik anlayışı ve kriterlerine göre çalışan profesyonel bir kurum olarak işletilmesini sağlar.

Vakıf aynı zamanda, İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) kadın belleği konusunda çalışan kurumlarla yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel ve kültürel ortaklıklar kurmasını, dünya kadın müzeleri ile işbirliği yapmasını, kadın belleği odaklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmesini ve kent kadın müzesi konusunda diğer kentleri de esinlendirici rol oynamasını sağlar.

İstanbul Kadın Kültür Vakfı® (İKKV), İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) adını tescil ettirmiştir. Vakfın bu kararı, müzenin adının getirdiği sorumluluğu taşımanın bilinciyle alınmıştır.


Gülümser Yıldırım
İstanbul Kadın Kültür Vakfı® (İKKV) Başkanı

euro.message madebycat ®