İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) Kadın Tarihi Araştırmaları Ödülü

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) Kadın Tarihi Araştırmaları Ödülü

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM), Sosyal Sorumluluk Programları çerçevesinde, bitirme tezi, yüksek lisans ve doktora kategorilerinde konusu Türkiye kadın tarihiyle ilgili üç çalışmanın sahibine her yıl Kadın Tarihi Araştırmaları Ödülü verir.

Ödülün amacı, özellikle kadın akademisyenleri Türkiye kadın tarihi ile ilgili konularda araştırmalara özendirmek, kadın tarihi konusundaki çalışmaların akademik çevreler dışında da tanınmasını sağlamak ve kadın tarihi konusundaki bilgilerin daha geniş bir çerçevede kullanımına katkıda bulunmaktır.

Son 24 ay içinde tamamlanmış olması gereken çalışmalar, çalışma sahibinin kişisel başvurusuyla veya tez yöneticisinin önerisiyle, İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) web sayfasında kamuya duyurulur ve okuyucuların oylamasına sunulur. 

Ödüllendirilecek araştırmalar okuyucuların oyları ile seçilir. Aynı kategoride, aynı sayıda oy alan çalışmalar ödülü paylaşırlar.

Kadın Tarihi Araştırmaları Ödülü töreni, her yıl Dünya Kadınlar Günü ve İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) projesinin yürütücü kurumu, İstanbul Kadın Kültür Vakfı®'nın (İKKV) kuruluş tarihi olan 8 Mart`ta yapılır.

Ödül programının başlama tarihi, İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) web sayfasında ve İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) sosyal iletişim ağlarında duyurulacaktır.


İSTANBUL KADIN KÜLTÜR VAKFI®

euro.message madebycat ®