Nedim Gürsel'in Öykü ve Romanlarında Kent ve Kadın

Mustafa Bal

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı
Yıl: 2008
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmada, Nedim Gürsel'in öykü ve romanlarında ele aldığı kent ve kadın temaları, yazarın öz yaşamındaki konularla da karşılaştırılarak ve yedi öykü kitabı ile iki romanı kent ve kadın temaları yönüyle ele alınarak değerlendiriliyor.
İki bölümden oluşan çalışmanın "Kent Teması" başlıklı birinci bölümünde kentin eserlerde nasıl ele alındığı üzerinde durulurken, "Kadın Teması" başlıklı bölümde eserlerdeki kadın tipleri üzerinden kadın konumlandırması yapılıyor.
Sonuç kısmında ise yazarın öykü ve romanlarındaki tematik özellikler belirlenmiştir.

euro.message madebycat ®