Osmanlı İstanbul'u: Modernleşme, Sinematografi ve Kadınlar (1896-1923) // Ottoman İstanbul: Modernization, Cinematography, and Women (1896-1923)

Enise Şeyda KAPUSUZ

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum: European University Institute
Yıl: 2017
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışma, yeni bir kültürel pratik olarak sinemanın nasıl üst-orta sınıf Müslüman Osmanlı Kadınlarına modernleşmeyi deneyimledikleri ve yeni kent merkezlerinin bir parçasına dönüştükleri bir alan açtığını ve bu kadınların geç Osmanlı kent kültürünün modernleşmesinde nasıl faillere dönüştüklerini inceliyor ve kadınlara bakma hazzını tadabilme ve tüketim kültürünün bir parçası olarak kamusal alanda görünür olma imkânı veren sinematik temaşa deneyimine odaklanmaktadır. Sinema hakkındaki yasal düzenlemeler, 19. yüzyıl romanları ve kadın dergileri çalışmanın ana kaynaklardır.

//

This study is an attempt to analyze how cinema as a new cultural practice opened a new space for Ottoman Muslim upper-middle class women where they experienced modernization and where they became active agents of modernization by being a part of the new urban centers and the role they played in modernizing late Ottoman İstanbuli urban culture. This thesis then focuses on women's experience of cinematic spectatorship which gave them the opportunity of enjoying the pleasure of looking and being visible in the public sphere as well as being a part of consumer culture. Furthermore, the legal public regulations for cinema, the nineteenth century novels, and the women's magazines constitute the sources of the thesis. To this end, the thesis defines the role of cinema in and for modernization of Ottoman Muslim upper and middle class women.

euro.message madebycat ®