Mimar Sinan'ın İstanbul'da saray kadınları için yapmış olduğu eserler ve bu eserlerin mimari özellikleri

TÜLAY AKKAN

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yıl: 2009
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmanın birinci bölümünde Mimar Sinan'ın yaşam öyküsü, mimarbaşılığa getirilişi, tarihsel belgeler yardımıyla açıklanmıştır. Bu bölümde, özellikle askerlik görevi sırasında gezdiği yerlere değinilmiştir. Çünkü bu dönem, Mimar Sinan'ın mimari kültürünü artırdığı bir dönemdir. Bu bölümde ayrıca, Mimar Sinan'ın üslubunun temel özelliklerinden yola çıkılarak bir çerçeve çizilmiştir. Mimari tasarım ve süsleme özellikleri ayrı başlıklar halinde ele alınmıştır. Bu bölümde tek eser incelemelerinden çok, Sinan'ın eserlerinde görülen ortak özellikler üzerinde durularak, ayrıntıların konuyu ekseninden kaydırmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

İkinci bölümde, mimari ile kadın arasındaki ilişkiye farklı bakış açıları sunmaya çalışılmıştır.. Öncelikli olarak, Osmanlı toplumunda kadın ile mimari arasındaki ilişki ekonomik ve işlevsel yönleriyle ele alındıktan sonra, mimari etkinliklerin, Osmanlı saray kadınlarının kimlik oluşturma sürecindeki rolüne dikkat çekilmiştir. Bu bölümde ayrı bir başlık altında, bu çalışmaya konu olan kadın patronlar hakkında bilgi verilmiştir.

Üçüncü bölüm, ikinci bölümde adı geçen saray kadınlarının yaptırmış olduğu eserlerle ilgili detaylı açıklamaların yapıldığı bölümdür. Bu bölümde eserlerin sıralanması, yapılış tarihi net olarak bilinmeyen çok fazla eser olduğundan, saray kadınlarının saraydaki güçlü oldukları tarihsel sürece paralel şekilde gerçekleştirilmiştir. Günümüze ulaşamamış ya da hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz eserler bu bölümün sonunda ayrı ve tek bir başlık altında incelenmiştir.

Dördüncü bölümde, 16. yüzyılın üç önemli aktörünün buluşmasının Osmanlı mimari tarihi açısından önemi hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde, Mimar Sinan'ın saray kadınları için yapmış olduğu eserlerin, Osmanlı mimarlığının gelişim süreci ve İstanbul'un mimari dokusu açısından oynadığı rol açıklanmıştır.

Değerlendirme bölümünde, mimari özellikleri verilen eserlerin, Sinan'ın mimari kariyeri açısından ne denli önemli olduğuna vurgu yapılarak, bu eserlerin ayrı bir başlık altında incelenmesinin, Sinan'ın sanatının ve Osmanlı mimarlığının gelişim sürecinin aydınlatılması açısından önemi üzerinde durulmuştur.

euro.message madebycat ®