DARÜLBEDAYİ'DEN TİYATRO'YA ATİPİK MODERNİST BİR KADIN: AFİFE JALE VE DÖNEMİ

Olcay Özkaya Duman

Okul:
Akademik Ünvan: Yard. Doç. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum: Mustafa Kemal Üniversitesi, Tarih Bölümü, Antakya
Yıl: 2015
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Modernleşme kendini toplumsal yapı üzerinde hissettirmeye başlayınca, geriden gelen yaşam ritüellerinde farklılaşmalar ya da belli ölçülerde iki tarz arasında gelgitler oluşmaya başlamıştır. Yeni ile eski arasında ya da modern ile klasik arasında insanların ortaya koyduğu tercihler öncekine göre başka yaşam pratiklerini ortaya çıkardı. Tanzimat ile başlayan modernleşme, Meşrutiyet yıllarında büyük bir hızla devam etmiştir. Bu sürecin taşıyıcı ve yürütücü kuvvetleri arasında en önde gelen basın ve yayın organları olmuştur. Bu dönemde yayınlanan gazete, dergi ve edebi eserlere taşınan yazılarda, batılılaşma ya da modernleşme hareketleri ile ilgili önemli mesajlar verilerek toplumun bu yönde bilgilendirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu basın ve yayın organlarının güçlü kalemleri arasında kadınların da önemli yeri vardır. Yazın yaşamındaki bu gelişmeler, sanat yaşamında özellikle tiyatro ve sahne dünyasında Afife Jale (1902-1941) ile devam etmiştir. Bu çalışmada Afife Jale'nin oyunculuk kariyeri belgeler ışığında incelenmiştir.

Çalışmayı okumak için tıklayınız
euro.message madebycat ®