Yenileşme Sürecinde Türk Kadını 1839-1923

Şefika Kurnaz

Okul:
Akademik Ünvan: Prof. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum: Emekli
Yıl: 2011
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

1839-1923 arasındaki siyasi ve toplumsal yenileşme sürecinde, kadının toplumsal ve siyasal statüsü kadın ve erkek aydınlar arasında tartışılmış ve bu tartışmalar kadınların hayatında büyük değişimlere yol açarak, kadınların devlet memuru olarak çalışmasına, üniversite eğitimi almasına, dergi ve gazete çıkarmalarına, dernek kurmalarına giden yolu açmıştır. Devlet, Aile Hukukunda çeşitli düzenlemeler de yapmıştır. Tanımlanan bu temelde, kadınların Balkan Harbi, Milli Mücadele gibi kriz dönemlerindeki etkinlilkleri çalışmada tartışılmaktadır.

euro.message madebycat ®