Turkish Women in Trade Union Leadership

Gözde Yirmibeşoğlu

Okul:
Akademik Ünvan: Yard. Doç. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2008
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmanın amacı Türkiye'deki sendikalarda kadınların üst düzey görevlere ulaşmasında var olan engelleri ortaya çıkartmaktır.

Bir çok gelişmekte olan ülkeye benzer bir şekilde, Türk kadını düşük düzeyde ve düzensiz işlerde çalışmaktadır. Ayrıca, kadınlar ücretli işlerde erkeklerle aynı oranda temsil edilmemektedirler. Bunun sonucunda sendikalardaki kadın üye oranı oldukça düşüktür. Aslında kadınlar sendikalarla yakın ilişki kurmaya isteksiz görünmektedirler. Dolayısıyla kadınlar karar verme mekanizmalarında az temsil edilirler.

Türk sendikalarında kadının düşük seviyede temsilinin iki özel nedeni bu çalışmada incelenmiştir. Ailesel rollerin yükü ve sendikaların ataerkil yapıları kadına için iki önemli engel alanını oluşturmaktadır. Kadının ikincil rolü ve dışlanması konularına ek olarak, çalışmada olası çözümler de feminist bir bakış açısından tartışılmaktadır.

(Özeti siteye yönlendiren: İrem Karamanop)

euro.message madebycat ®