Turkish Women in Public Life

Cemila Ündücü Arıkoğlu, Fahri Türk

Okul:
Akademik Ünvan: Yard. Doç. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2012
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Kadının toplumsal statüsü içinde yer aldığı toplumun gelişmişliğinin de bir göstergesidir. Kadınların toplumsal hayata girişleri tam anlamıyla 20. yüzyılda gerçekleşmiş olmakla birlikte, onların toplumsal hayata katılımı 19. yüzyılda kadın özgürlük hareketleri ile başlar. Tarihsel gelişimine bakıldığında Türk kadınının kamusal hayata katılımı ve entegrasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkışı ve reformlar aracılığıyla desteklenmiş, özellikle siyasal bağlamda dönemin bazı gelişmiş toplumlarından daha önce çeşitli siyasal haklar elde etmişlerdir.

Siyasal ve hukuk alanındaki reformlara rağmen, Türk toplumunu etkileyen ve şekillendiren dinamikler, kadının toplumsal hayatın içinde yer alması ve kabul görmesi açısından bazı sorunların ortaya çıkmasına kaynaklık etmektedir. Çalışmada, Türk kadınının kamusal yaşamdaki yeri ve önemini ortaya koyulaarak, özellikle siyasal hayata katılımı ampirik veriler ışığında analiz ediliyor.

(Özeti siteye yönlendiren: İrem Karamanop)

euro.message madebycat ®