Meşrutiyete Giden Süreçte Yeni Kadın İmgesi: Fatma Makbule Leman

Ülkü Eliuz

Okul:
Akademik Ünvan: Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2008
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Feminal söylem, edebi eserlerde kadının toplumdaki statüsünü, var olduğu konumu sorgulayan bir yaklaşım tarzıdır. Bu yaklaşımla, kadının hak ettiği yerde olamayış serüveni, eşyalaşma süreci 'neden, niçin' gibi sorularla sorgulanır ve cevapları aranır. Bu çalışmada, Hanımlara Mahsus Gazete'nin yazarlarından Fatma Makbule Leman'ın toplumsal normlarla sınırlanan, ötelenen kadının ikincil konumunu sorgulayışı değerlendiriliyor.

Ma'kes-i Hayâl adlı tek eserinde, isyan-boyun eğiş / itaat arasında sıkışan kadının özgürlük arayışına Türk-İslam anlayışı çerçevesinde yaklaşan yazar, kadın ve yazar kimliklerini içselleştirerek, kadının kimlik kazanması yönünde feminal adımlar atar. Onun bu feminal duruşu, çaresiz ve erkeğe bağımlı kadının, geleneksel normlara başkaldırısının yansıması niteliğindedir.

(Özeti siteye yönlendiren: İrem Karamanop)

euro.message madebycat ®