Çağdaş Uygarlığın Mihenk Taşı: Türkiye'de Kadının Toplumsal Konumu

İhsan Şerif Kaymaz

Okul:
Akademik Ünvan: Doç. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2010
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Makalede, kadını toplum yaşamında erkeğe bağımlı kılan ve onu ikinci sınıf insan konumuna indiren anlayış, tarım toplumunun ve din kurumunun etkileri bağlamında incelenerek, Türkiye'de 19. yüzyıl sonlarından sonra ve Cumhuriyet sonrasında kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesine ilişkin somut adımlar, kadının toplumsal statüsünü değiştirecek girişimler yorumlanarak, Atatürk sonrası dönemde Türkiye'de kadın haklarının köyden kente göç olgusunun doğurduğu sosyolojik sorunlar, gerekse iç ve dış siyasal gelişmelerin etkisine bağlı olarak artan dinselleşme gibi faktörler bağlamında irdelenmiştir.

Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarının tam anlamıyla yaşama geçirilmesi için konusu özgün çalışmalara, araştırmalara ve belgelere dayanılarak tartışılmıştır.

Çalışmanın tümüne ulaşmak için tıklayınız .

euro.message madebycat ®