TÜRKİYEDE 1980 SONRASI KADIN HAREKETİNİN SİYASAL TEMELLERİ ve "İKİNCİ DALGA" UĞRAĞI

Betül Karagöz

Okul:
Akademik Ünvan: Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2008
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Makalede Türkiye'de 1980 sonrasında yaşanan toplumsal-siyasal değişimde, yoğunluk kazanan kadın hareketleri, Osmanlı Devleti'nin son döneminde görülen Birinci Dalga Kadın Hareketi'nden onlarca yıl sonra, İkinci Dalga Kadın Hareketi ortaya çıkmış ve Türk kadınlarının uzun sessizliği bozulmuştur. İkinci Dalga uğrağı, ulusal ve konjonktürel koşulların bir yansıması olarak belirmiştir. Ancak dönemin toplumsal mobilizasyonunu biçimlendirmeye dönük ulusal hareketler içinde oldukça önemli bir yer edinmiştir.

Çalışmanın tümüne ulaşmak için tıklayınız .

euro.message madebycat ®