Fransa'da ve Türkiye'de Kadın Hareketleri

Aslı Yapar Gönenç

Okul:
Akademik Ünvan: Doç. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2006
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışma kapsamında kadınların Fransız ve Türk toplumlarındaki yeri ve konumu incelenmektedir. Tarihsel süreç içerisinde Fransız toplumunda kadınların vermiş olduğu mücadeleler irdelendikten sonra günümüz Fransız kadınlarının toplumsal konumları belirlenmiş ve bu bağlamda öncelikle tarihsel süreçte feminizm olgusu ele alınarak, Feminizm kadının toplumsal hak ve işlevlerinin geliştirilmesi yönündeki özellikleri vurgulanmış, kadın hareketleri ve feminizm akımlarında görülen gelişmeler, kadınların toplum içerisinde yüklendikleri geleneksel işlevler incelenmiştir.

Türk toplumlarındaki kadının yeri de İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası gibi zaman dilimleriyle birlikte, Osmanlı İmparatorluğu Devri'ndeki düşünce akımları, Cumhuriyet Dönemi hukuksal düzenlemeleri ve 1980 sonrası gelişen feminist hareketin neden olduğu değişimler irdelenmiştir .

Çalışmanın tümüne ulaşmak için tıklayınız .

euro.message madebycat ®