Bir Adalet Feryadı, Osmanlı'dan Türkiye'ye Beş Ermeni Feminist Yazar 1862 - 1933

Der: Lerna Ekmekçioğlu, Melissa Bilal

Okul:
Akademik Ünvan:
Bağlı olduğunuz Kurum: Lerna Ekmekçioğlu: Massachusetts Institute of Technology History Faculty
Yıl: 2006
Format:
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışma, Türkiye kadın tarih yazımına ve özellikle de Osmanlı - Türkiye tarih yazımına katkıda bulunuyor. Osmanlı ve Türkiye kadın hareketi tarihini yazanların, Türkiye'deki 'Tarih' disiplininin kadınları görmezden geldiğini iddia ederken, aynı yazarların Türk olmayan kadınları görmezden geldiği ve Osmanlı - Türkiye kadın hareketinin öncüsü ya da bir parçası olmuş herkesin Türk olduğunun varsayıldığı vurgulanıyor.
2000lerin başından itibaren, Kürt, Çerkez, Rum ve Ermeni kadınlar da kendi milletleri ekseninde kadın hareketi tarihi ile ilgili araştırmalar yaptılar. Belirtilen bağlamda ortaya çıkan kitapta, Osmanlı İmparatorluğu Devri'nde yaşamış beş öncü Ermeni feminist olan Elbis Gesaratsyan, Sırpuhi Düsap, Zabel Asadur (Sibil), Zabel Yesayan ve Hayganuş Mark'ın yazdıklarından çeviriler ve bu yazıların analizleri yer alıyor. Ayrıca adı gecen beş feminist yazar hakkında yapılmış inceleme yazıları bulunuyor. Ermeni feminist hareketinin öncülerinin "varlık"larının biçimlenmesi ve farklılıklarının hangi koşullara göre oluştuğu tartışılıyor.

Bir Adalet Feryadı - Osmanlı'da Türkiye'ye Beş Ermeni Feminist Yazar kitabında adı geçen yazarlardan dördünün, İstanbul Kadın Müzesi internet sitesindeki tanıtım sayfaları:

Elbis Gesaratsyan

Sırpuhi Dusap

Zabel Yesayan

Hayganuş Mark (Markar)

euro.message madebycat ®