Birkaç Arpa Boyu - 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar

Der: Serpil Sancar

Okul:
Akademik Ünvan: Prof. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yıl: 2010
Format:
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Türkiye'de 1980'lerin başından bu yana kadın çalışmalarının akademik alanda görünür hale gelmesinin üstünden otuz yıl geçti. Akademik alandaki kadın çalışmalarının bir bilançosunu çıkarmayı amaçlayan bu kitap, kadın çalışmalarının mevcut durumuna eleştirel bir bakışla yaklaşıyor. Derlemede, daha önce kadın araştırmaları alanında öncü araştırmaları ve yayınlarıyla tanınan akademisyenler ve önemli çalışmaları olan genç feminist akademisyenlerle birlikte otuz beş kadın araştımacının makalesi var.

Makaleler, akademik kadın araştırmalarının son otuz yıldaki temalarını, bakış açılarını, kadın araştırmalarında metodoloji sorunlarını, tıp etiğinde kadın tartışmalarından, kadınların yaşam deneyimlerine, kadın sorunlarına, kadın biyografilerine, otobiyografilere, sözlü tarih ve bellek çalışmalarına, kadın emeğinin farklı biçimlerini kapsayan tartışmalara kadar yayılan geniş bir yelpazede inceliyor.

Ayrıca hukuki hakların ve kadınların insan haklarını koruma mekanizmalarının ulusal ve uluslararası durumu; edebiyat, medya ve sanatta cinsiyetçilik üzerine yapılan araştırmalar; kent, mekan ve beden üzerine yapılan çalışmalar ile Türkiye'de kadın hareketinin farklı boyutlarına değinen çalışmaların da yer aldığı derleme, Türkiye'de kadın çalışmaları alanının gelişimini ve mevcut durumunu tanımlıyor.

euro.message madebycat ®