Hatırlananlar ve Unutulanlar: İslam Coğrafyasında Modernleşme ve Kadın Hareketleri

Aksu Bora

Okul:
Akademik Ünvan: Doç. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yıl: 2010
Format:
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

İslam coğrafyasında modernleşme tarihi, kolektif bir hafıza inşası açısından okunabilir. Bu kolektif hafızanın kişisel hafıza ve yaşamlarla bağlantısının kurulabileceği, bu bağlantıya ilişkin ipuçlarının bulunabileceği alanlardan biri, kadın hareketleridir. Bu bağlamda, modernleşme tarihi içindeki farklı kadın hareketlerinin ve bunların hatırlama/ unutma stratejilerinin günümüzdeki etkilerinin izini sürmek, önemli görülmektedir. Üstelik bu iz sürme, bugün bu coğrafyada kadınlarla ilgili tartışmalara yeni bir ışık tutabilecektir.

Özellikle İslami feminizm / laik feminizm ayrımının son derece katı ve aktüel politikanın ihtiyaçlarına uygun biçimde çizildiği Türkiye'de, bu iki hattın da farklı koşullara ve farklı stratejik tercihlere işaret ettiğinin gösterilmesi, özel bir önem arz etmektedir.

Müslüman coğrafyada yaşayan kadınlar, içinde bulundukları kültürel ve siyasal koşullara göre farklı güçlenme stratejileri izlemişlerdir. Bu nedenle, bu coğrafyadaki kadınları ve kadın hareketlerini belirli bir dinin (İslamın) kurbanları (yahut bir açıdan da kurtardıkları) olarak görmektense, aktif toplumsal ve politik özneler olduklarını fark etmek, sosyal bilimler ve tarih açısından çok daha ufuk açıcı olacaktır.

Makale'ye ulaşmak için: http://yayinlar.yesevi.edu.tr/files/article/352.pdf

euro.message madebycat ®