TÜRK ANAYASALARINDA KADIN HAKLARI VE GELİŞİMİ

Ali Kuyaksil

Okul:
Akademik Ünvan: Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2009
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmada; 19. yy'la kadar kadın statüsüne genel bakış, kadın hakları tanım ve temel kavramlar incelenmiş, Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı gibi anayasal belgelerin konu açısından değerlendirilmesi yapılarak 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasaları incelenmiştir.

Çalışmanın tümüne ulaşmak için tıklayınız .

euro.message madebycat ®