Tanzimat'tan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar var olan kadın oyun yazarlarının metinlerinde toplumsal cinsiyet

MERAL HARMANCI TURUNÇOĞLU

Okul:
Akademik Ünvan:
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2013
Format: Doktora tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Bu tez çalışması ile Tanzimat döneminden Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar süregelen modernleşme sürecinde farklı kadın yazarlar tarafından yazılmış olan 7 tiyatro oyunu metni toplumsal cinsiyet üzerinden incelendi. Bu oyunlar analiz edilirken, pek çok feministin de düşünmüş olduğu kadınca bir yazın biçimi var mıdır sorunsalı üzerinde duruldu. İncelenen bu oyun metinlerinde, kadın yazarların ideolojik tezlerini oluşturmalarına ve bunları metinlerine nasıl yansıttıkları, kendilerine özgü bir dil ya da anlatım biçimi oluşturup oluşturamadıkları üzerinde duruldu. Oyunlar feminist eleştiri kuramları incelenerek eleştirildi.

İncelemenin sonunda, feminist yapısöküm, göstergebilim, alımlama ve yorumbilim yöntemleriyle metinlerin ürettikleri anlamlar analiz edildi. Osmanlı toplumunun ilk kadın yazarlarının, oyunları aracılığıyla, geleneksel ataerkil kuralları eleştirileri, eleştirdikleri ataerkil kuralların dönüştürülmesi için oluşturulan stratejik anlatım dili, farklı anlatım teknikleri kullanarak metinler aracılığıyla yaratılan direnç odağı irdelendi.

Kadın yazarların kendilerine ait bir görme biçimiyle, geleneksel ataerkil öğelerde meydana getirdikleri kırılmalara işaret edildi. Tanzimat döneminden Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar var olan kadın oyun yazarlarının, kendilerine ait bir görme biçimiyle içinde yaşadıkları ataerkil yaşam kurallarını dönüştürmeye nasıl odaklandıklarını tanımlandı.

euro.message madebycat ®