Türk sanatında kadın sanatçıların etkisi

ARZU PARTEN

Okul:
Akademik Ünvan:
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2003
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmada sırasıyla, "Tanzimat'la başlayan batılılaşma surecinde "Kadın" ve "Sanatı" incelenerek, Cumhuriyet Dönemi'nde oluşan sanat içinde kadına bakış ve değişimler araştırılmıştır. Batı sanatının eril düzeni içinde pasivize edilen kadın sanatçı, feminist dönemle birlikte sanata eklemlendirilmiş ve çoğalmıştır. Kavramsal sanatın süreci ile birlikte sanat, "ussal" bir boyuta atlamıştır. Tüm "öteki" kavramlarının ve sınırların ortadan kalktığı bir döneme girilmiştir. Kavramsal sanat, batıda "kadın sanatçı" üretimlerinin çoğalmasına zemin oluştururken, benzer süreç çağdaş Türk sanatında da yaşanmıştır. Türkiye'de kavramsal sürecin oluşumuna katkıları bulunan, seçilmiş kadın sanatçılar ve üretimleriyle birlikte irdelenmiştir.

euro.message madebycat ®