Cumhuriyet Dönemi kadın sanatçıların resim öğretimindeki rolü

ESEN KARADAĞ

Okul:
Akademik Ünvan:
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2008
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmada, Osmanlı devletinin son döneminde yetişmiş ve yeni Türkiye Cumhuriyetinin temelini oluşturmada kadının üstlendiği rolü temsil eden Cumhuriyet dönemi Türk kadın sanatçıları araştırılmış, konu Cumhuriyet öncesi dönem, tarihi ve sosyal gelişmeler ve kadının tarihsel süreci temel alınarak irdelenmiştir.

Kadın sanatçıların sanatçı ve eğitimci olarak toplumdaki konumu, toplumun değişen yapısı içerisinde yaşadıkları değişim, sanata, sanat eğitimine katkıları değerlendirilmiştir.

Cumhuriyet dönemi kadın sanatçılar, oldukça geniş ve kapsamlı bir konudur. Bu nedenle bu çalışma, Tanzimat Dönemi'nden Cumhuriyet'in ilk on yılına kadar olan süreç ile sınırlandırılmıştır. Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi kadının toplumdaki yeri, dönemlerin eğitim politikaları, kadının eğitim sürecine katılımı, sanat eğitimi ve önemli kurumlar literatür taraması şeklinde tesbit edilmiştir. Kadın sanatçılarla ilgili kaynakların sınırlı olduğu tespit edilerek güncel yayınlar da takip edilmiştir.

euro.message madebycat ®