Toplumsal cinsiyet rolleri açısından Türkiye'de aile ve kadın emeği

Saniye Dedeoğlu

Okul:
Akademik Ünvan: Doç. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum: Muğla Üniversitesi İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yıl: 2000
Format:
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

1970'li yıllardan günümüze, kadın istihdamına ilişkin çalışmalar artış göstermiş, kadın istihdamının gelişmesi feminist yazarların olduğu kadar emek piyasasını analiz eden araştırmacıların da ilgi alanı haline gelmiştir. Neo-klasik emek modeli içinde, kadın istihdamının analizi daha çok kadınların kişisel özellikleri çerçevesinde incelenmektedir. Beşeri sermaye modeli (human capital theory) bunun en belirgin örneğidir. Bu model kadının eğitimi, yaşı ve doğurganlığı ile emek piyasasına katılımı arasında paralellikler aramaktadır. Katmanlı işgücü piyasası modellerinde ise, piyasasının yapısında varolan bir dizi özellik istihdamın niteliğinin analizi için önem kazanmaktadır.

euro.message madebycat ®