TÜRKİYE'DE KADININ EĞİTİMİ ALANINDAKİ EŞİTSİZLİKLER

Mehmet Ali SEVEN, Ali Osman ENGİN

Okul:
Akademik Ünvan: Yard. Doç. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2007
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmada, kadının eğitim durumunun tespiti yapılmış ve kadın eğitiminin önemi irdelenmiş ve elde edilen bulgular ışığında kadınların eğitim düzeylerinin yükseltilmesi konusundaki yöntemler tartışılmıştır.

(Özeti siteye yönlendiren: İrem Karamanop)

euro.message madebycat ®