Marifet: Asır Sonu Osmanlı Basınında Osmanlıca-Fransızca Bir Edebiyat Dergisi

Seda İzmirli Karamanlı

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum: University of London
Yıl: 2020
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Araştırmada, 9 Ocak 1898 ile 8 Eylül 1898 tarihleri arasında Fransızca ve Osmanlıca nüshalar halinde yayınlanan ve Théodossia Sophroniades tarafından idare edilen haftalık edebiyat dergisi Marifet inceleniyor.
Marifet'in imtiyaz sahibi, müdiresi ve yazı işleri müdürü; Osmanlı-Rumu entelektüel bir kadın yazar olan Théodossia Sophroniades'tir. Théodossia Sophroniades, Osmanlı basınında neşredeceği bir dergi için imtiyaz hakkı talep eden ve bu hakkı elde eden ilk kadındır.
Araştırmada, Osmanlıca ve Fransızca tüm nüshalarını Türkçe'ye tercüme ettiğim Marifet dergisinin 19. yüzyıl sonu Osmanlı edebiyatına neden, nasıl ve ne şekilde bir yenilik getirdiğini sorgulanıyor. Aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda Avrupa medeniyetleri seviyesine yükselmek amacı doğrultusunda ihtiyaç duyulan potansiyele halihazırda sahip bir Osmanlı kültürü tasavvurunun, derginin yayın politikasının bel kemiğini oluşturduğu, derginin iktidar ve bürokrasi tarafından desteklendiği, asır sonunda, Batı'nın nasıl temellük edileceğini gösterir sistematik bir modernleşme projesi konuları da konuları da calışmada değerlendiriliyor.
Derginin bilhassa Fransızca bölümünde cereyan eden kadın konusunu, büyük oranda Théodossia Sophroniades'in şimdiye dek göz ardı edilen edebî hikâyelerindeki modern kadın imgesi üzerinden açımlanyor. Müslüman olmayan Osmanlı bir kadının, doğduğu kültürün ötesine hitap eden edebî kadın karakter çizimleriyle ne kadar modernite odaklı metinler üretebildiği tartışılıyor.

euro.message madebycat ®