Benzerlik bilgisinden dişil büyülü gerçekçiliğe:Latife Tekin romanları Sevgili Arsız Ölüm ve Muinar'da alternatif kadın öznelliği

DENİZ GÜNDOĞAN

Okul:
Akademik Ünvan:
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2009
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Tez çalışması, Latife Tekin'in büyülü gerçekçi romanları Sevgili Arsız Ölüm'ün ve Muinar'ın yakın okumasına odaklıdır. Söz konusu romanların ayrıcalıklı edebi söylemini, özellikle toplumsal, kültürel ve ataerkil baskı altındaki kadın karakterlerin alternatif bir kadın öznelliği inşasını ortaya çıkarmayı amaçlayarak güçlü bir feminist okumayı hedef alır.

Çalışma esas olarak beş bölüme ayrılır: Kuramsal Çerçeve adı altında olan birinci bölümde, Sevgili Arsız Ölüm'ün ve Muinar'ın ayrıcalıklı edebi söylemine bağlı üst kurmaca statüsünü gün ışığına çıkarmak amacıyla, Michel Foucault'un Kelimeler ve Şeyler kitabındaki on altıncı yüzyıl-benzerlik bilgisi incelenir.

Ardından bu bağlamda hem üst kurmaca kavramı hem de üst kurmaca anlatım yolu olan ve söz konusu romanların biçemi büyülü gerçekçilik anlatımına yer verilir. Bu iki edebi eğilim bileşiminden, Sevgili Arsız Ölüm ve Muinar çerçevesinde on altıncı yüzyıl Foucaultyen benzerlik bilgisine dayalı ayrıcalıklı bir üst kurmacanın bilgisine erişilir. Bu bağlamda, birinci çözümleme bölümünde, Sevgili Arsız Ölüm'de Foucaultyen benzerlik bilgisi aracılığıyla alternatif kadın özne inşasına, ikinci çözümlemede ise Sevgili Arsız Ölüm'de büyülü gerçekçi eğilimler ve eril iktidarın çöküşüne odaklanlanılır.

Daha sonra Muinar'da Foucaultyen benzerlik bilgisini ve aynı biçimde alternatif bir kadın kurgusunu ve son çözümleme bölümünde de Muinar'da büyülü gerçekçi hünerler aracılığıyla eril iktidarın el değiştirmesi incelenir.

Bütün bu bilgilerin ışığında, yukarıdaki ayrıcalıklı edebi eğilimleri Fransız feminist kuramcı ve yazar Helene Cixous'un ecriture feminine kavramına bağlanır. Dolayısıyla çalışmada söz konusu çok yönlü ve birbiriyle kesişen edebi eğilimler ışığında Sevgili Arsız Ölüm'e ve Muinar'a ilişkin olası dişil büyülü gerçeklik adı altındaki ayrıcalıklı edebi söylemi ortaya çıkarılır.

(Özeti siteye yönlendrici: Nihan Dalbeler)

euro.message madebycat ®