Cumhuriyet Dönemi popüler aşk romanlarında kadın temsilleri: Muazzez Tahsin Berkand ve Kerime Nadir romanlarının incelenmesi

GAMZE POLAT

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2009
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Popüler aşk romanları Kemalist ideolojinin `medeniyetçilik' ve `milliyetçilik' temelleri üzerinde inşa edilen `yeni yurttaş- yeni kadın' kimliğinin sunulduğu metinlerdir.

Çalışmada popüler aşk romanı yazarları arasında öne çıkan Muazzez Tahsin ve Kerime Nadir romanlarında, Kemalist devrimlerle yaratılmak istenen modern Cumhuriyet kadını imajına vurgu yapıldığı, dönemin aile tipi olarak yansıtılan 'çağdaş aile'nin işlendiği fakat aynı zamanda geleneksel, İslami ögelerin kullanıldığı aile tipine de yer verildiği; roman kahramanlarının seçkin, eğitimli aileler olduğu, bunlarla birlikte toplumsal cinsiyetçi rollere de bağlı kalındığı görülmüştür.

(Özeti siteye yönlendirici: Nihan Dalbeler)

euro.message madebycat ®