Bir örneklem olarak 1990'larda Türk edebiyatında `kadın' şairler

DİDEM ATAYURT

Okul:
Akademik Ünvan:
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2009
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmada Fransız feministler, Radikal feministler ve Sosyolinguistik kuramcıların kadın ve 'dil' ilişkisi üzerine odaklanan metinleri incelenmiş ve `kadınların' dili kullanımlarında bir avantaj olabilecek `dişil dil' tanımlanmıştır.

`Kadın' adında yekpare bir sınıftan bahsetmek `kadınların' farklılıklarını göz ardı edilmesine sebep olacağı için tezde vurgu biyolojik cinsiyet olarak `kadından' `dişile' kaydırılmıştır. Zaten çalışmanın amacı da dil kullanımının sadece `kadınlar' için değil, kimi `erkekleri' de içine alan `ötekiler' için hem edebi hem politik hem de kültürel bir avantaja dönüşebileceğini göstermektir.

Çalışmada örneklem olarak `kadınların' Türk şiirinde niceliksel artışının gerçekleştiği 1990'lı yıllar seçilmiş ve 1990 sonrasında şiir kitapları yayımlanmış üç `kadın' şairin şiirleri incelenecektir. Çalışmada şiirleri incelenecek üç `kadın' şair Bejan Matur, Birhan Keskin ve Betül Tarıman olarak belirlenmiştir.

Seçilen `kadın' şairlerin şiirlerinde `taklitle oynama', `ab-ject'in yüzeye çıkması', `de/mistifikasyon' ve `bedeni yazmak' yöntemlerinin uygulamaları örneklenerek, `kadın' şairlerin şiirlerindeki `dişil dil' görünür hale getirilmiştir.

(Özeti siteye yönlendirici: Nihan Dalbeler)

euro.message madebycat ®