Halide Edib Adıvar'ın Bakış Açısıyla Kadının Çalışma Hayatı

Kelime Erdal

Okul:
Akademik Ünvan:
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2008
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmada, Teali-i Nisvan Cemiyetinin kurucuları arasında yer alan Halide Edib Adıvar'ın hemen hemen bütün eserlerinde yer verdiği kadının çalışması ve kadının eğitimi konusu incelenmiş ve Halide Edib Adıvar'ın bu konuları hangi tezlerle ve nasıl savunduğu araştırılmıştır.

Kadının çalışma hayatında aktif rol alması ile eğitim düzeyi ilişkisi, çeşitli nedenlerle kadının çalışma hayatında yer almasına karşı çıkan erkeklerin gerekçeleri, çalışma hayatında kadınların erkeklerle eşit şartlara sahip olabilmeleri, kadının çalışma hayatının maddi getirileri yanında, kadının sosyalleşmesinin bir aracı olma durumu, çalışma sürecinin kadının özgürleşmesine katkısı, kadının çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik atılacak adımlar ve yurt dışında bu bağlamdaki yöntemler konusunda Halide Edib Adıvar'ın gerekçeleri incelenmiştir.

Çalışmanın tümüne ulaşmak için tıklayınız .

euro.message madebycat ®