Mektup-roman ve kadın yazarlar: Fatma Aliye, Halide Edip Adıvar ve Şükûfe Nihal Başar

BİHTER DERELİ

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yıl: 2010
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmada Türk Edebiyatı'nda Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e geçiş döneminde kadın yazarlar tarafından yazılmış mektup-roman örnekleri incelenmektedir. Bu mektup-romanlar, ortaya çıkardıkları kadın ben anlatıcılar açısından değerlendirilmişlerdir.

Bu doğrultuda Türk Edebiyatı'nda Tanzimat dönemi ile erken Cumhuriyet dönemi arasında yazılan Fatma Aliye'nin Levayih-i Hayat, Halide Edip Adıvar'ın Handan ve Şükûfe Nihal Başar'ın Çöl Güneşi adlı mektup-romanları kadın anlatıcı çerçevesinde incelenerek, evlilik, kadının eğitimi, kadın-erkek rolleri gibi konulardaki yeni fikirlerin kadın anlatıcılara tartıştırılarak ve sorgulatılarak dönemin kadın kimliği ortaya koyuluşu irfelenmiştir. Çalışmada kadın yazarların mektup-roman türünü kadının sesinin duyurulması amacıyla tercih ettikleri ve bu türün kadın ben anlatıcı vasıtasıyla kadın bireyselliğinin ifade edilmesine imkân verdiği örneklenmiş ve üç romanda da dönemlerine göre kadın sesini açığa çıkarmaktaki cesur tavır ile birlikte, kadın cinselliğinin sınırlandırıldığı anlatılar gösterilmiştir.

euro.message madebycat ®