Fatma Aliye, Halide Edip Adıvar ve Nermin Abadan Unat'ın eserlerinde oryantalizmin etkisi ve kadın

ESRA ÖZDEM

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yıl: 2012
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Oryantalist bakış açısının düşünce dünyası üzerindeki etkilerini, kadın konusu üzerinden ortaya koymayı amaçlayan çalışmada Batıcılık, Türkçülük ve İslamcılık akımlarının Oryantalizmden etkilendiği savunulmaktadır. Bu üç akımın kadın temsilcilerinin eserlerinde, özellikle İslam ve kadın hakkındaki görüşleri üzerinden oryantalist bakış açısının izleri sürülmüştür. İslamcılığı temsilen Fatma Aliye, Türkçülüğü temsilen Halide Edip Adıvar ve Batıcılığı temsilen Nermin Abadan Unat'ın eserleri incelenmiştir.

Çalışmada farklı dönemlerde yaşayan yazarların aynı konu başlıklarını farklı şekillerde ele aldığı gösterilmiş, Fatma Aliye'nin oryantalist eleştiriler karşısında İslam'ı savunurken bile oryantalizmin etkisinden kurtulamaması incelenmiş, Halide Edib'in dışarıdan bir oryantalist gibi yazdığı eserlerinde toplumdaki sorunlara çözüm önerileri olarak Batı'dan ve eski Türklerden örnekler vermesi belgelenmiş, Nermin Abadan Unat'ın dini temel dinamikleriyle eleştirirken oryantalist bakış açısını nasıl temsil ettiği irdelenmiştir.

euro.message madebycat ®