TÜRK MODERNLEŞMESİNİ KADIN ROMANLARI ÜZERİNDEN OKUMAK - Tanzimat'tan Cumhuriyet'e -

BETÜL COŞKUN

Okul:
Akademik Ünvan: Yard. Doç. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2010
Format:
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmada Tanzimat'tan Cumhuriyet'e uzanan süreçte kadın yazarlar tarafından kaleme alınan romanlarda, kadın modernleşmesinin hangi karakterler üzerinden ve hangi meseleler bağlamında ele alındığı incelenmektedir.

euro.message madebycat ®