Sosyal Psikolojik Bakış Açısından Feminist Kimlik: Türkiye İncelemesi

Aybike Çavdar; İnci Boyacıoğlu

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2019
Format: 0
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Türkiye düzleminde yapılan araştırmalar incelendiğinde feminist kimliğin bilimsel çalışmalarda henüz yeterli bir yer bulamadığı görülmektedir. Türkiye çeşitli feminist grupların kendine özgü değerler temelinde kadın hareketine destek verdiği heterojen bir örneklem olarak değerlendirilebilir. Türkiye'ye özgü toplumsal dinamikler çerçevesinde feminist kimliğin ulusal düzeyde tanımlanması ve görgül araştırmalarda kültürel farklılıklara duyarlı bir yaklaşım sergilenmesi gerekmektedir.
Feminist kimlik, hem bireysel, hem toplumsal düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği açısından anlaşılması ve tartışılması gereken önemli bir konudur.
Kimlikler konusunda güçlü kuramlarla donanmış psikoloji biliminin bu tartışmalara önemli katkılar sunabileceği düşünülerek, bu derleme çalışmasında feminist kimlik, sosyal psikolojik bir bakış açısıyla irdelenmiş ve Türkiye'de feminist kimliğe ilişkin özgün dinamikler bu çalışmanın temel argümanlarıyla ilişkilendirilmiştir.

euro.message madebycat ®