Leyla Erbil'in romanlarında kadın ve kadın sorunları

ELİF BÜKER

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2008
Format: Yüksek Lisans
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Yapıtlarında ele aldığı konuları, toplumsal duyarlılıkla oluşturan Leylâ Erbil, 1950 yılından itibaren Türk edebiyatında, kadın yazar kimliğiyle yerini alır. Roman ve öykülerinde dönemin sosyal dokusuna ilişkin izlekler, yarattığı kişilerin güncel olaylarla bağları ve konularını işleyiş biçimindeki özgünlük Erbil'e döneminin önde gelen yazarlarından olmasında katkı sağlar.

Leylâ Erbil, bir yazar olarak her ne kadar yaşadığı döneme tanıklık edebildiyse de bu tanıklığı tarihle de bütünleştirmeyi ustalıkla başarır. Özellikle toplumsal normlar çerçevesinde oluşan kadınlık bilincinin, içinde bulunduğu çağa göre yorumlamasını yapmakla kalmaz, bu ortak bilincin, gelenekler aracılığıyla, kuşaklar arasındaki aktarımına da değinir.

Bu tezde, Leylâ Erbil'in Tuhaf Bir Kadın (1971), Karanlığın Günü (1985), Mektup Aşkları (1988) ve Cüce (2001) adlı romanlarında kadın ve kadın sorunları, toplum ve aile çevresinde irdelenmektedir. Üç Başlı Ejderha (2005) adlı novellası ise araştırmamıza yeterli materyal sağlamadığından incelenmemiştir. Kadın figürlerin yaratılmasında feminist düşüncelerin hangi ölçüde kullanıldığı, kadın psikolojisini inceleyen kuramsal bilgilerden de yararlanılarak açıklanmaya çalışılır.

euro.message madebycat ®