YÜZYIL DÖNÜMÜNDE BİR VALİDE SULTAN: SAFİYE SULTAN'IN HAYATI VE ESERLERİ

Mustafa Altun

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum: Bağımsız
Yıl: 2019
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

III. Mehmed'in 1595 yılında tahta çıkmasıyla Valide Sultan olan Safiye Sultan, dönemin en önemli karakterlerinden biri vasfıyla, devlet kadrolarındaki azil ve tayinlerde son sözü söyleyen kişi konumundaki Safiye Sultan, İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth ile yakın bir dostluk kurmuş, Venedik'le temaslarda bulunmuş ve Osmanlı sınırları dışında da etkiniik göstermiştir.
Safiye Sultan çeşitli vakıflar kurmuş, camiler ve çeşitli hayır eserleri yaptırmış, Kanuni Sultan Süleyman'ın son yıllarına, Sultan II. Selim zamanına, Sultan III. Murad ve Sultan III. Mehmed'in, torunu Sultan I. Ahmed'in, Sultan I. Mustafa ve Sultan II. Osman'ın da saltanatlarına tanık olarak, takriben yarım asır sarayda bulunmuş ve dönemini etkilemiştir.

16. yüzyılda Hürrem Sultan ile başlayan 17. yüzyılda Valide Hatice Turhan Sultan ile sona eren, kadınların yönetimde ağırlığının olduğu dönem, Valide Safiye Sultan'ı da kapsamaktadır. Hürrem Sultan, Nurbanu Sultan, Kösem Sultan ve Hatice Turhan Sultan hakkında belirli sayıda araştırma olmasına karşın, Safiye Sultan için neredeyse hiçbir müstakil araştırma yoktur.

Safiye Sultan edindiği tecrübelerle ve yaşantısıyla kudretli bir Valide Sultan olarak anılmıştır. Önemli bir Valide Sultan olmasına rağmen yeterli düzeyde araştırmanın bulunmaması, Safiye Sultan hakkındaki bu çalışmanın nedenidir.
Çalışma, mevcut harem literatürünü, Safiye Sultan'ın hayatı ve Valide Sultanlık dönemine ilişkin bilgilerle genişletmeyi amaçlıyor.

euro.message madebycat ®