II. MEŞRUTİYET'TE KADIN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR GİRİŞİM: İNAS DARÜLFÜNUNU

Baskın bahar

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2008
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmanın konusunu II. Meşrutiyet'teki modernleşme hareketi ve milliyetçi söylemin kadın ve eğitim konuları üzerindeki etkisiyle, Osmanlı kadınlarının ilk defa yükseköğrenim hakkını elde ettikleri İnas Darülfünunu oluşturmaktadır.

Dönemin gazete ve dergileri, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri ve adı sonradan İstanbul Üniversitesi olarak değişen Darülfünun'un kendi arşivlerinden yararlanarak yapılan çalışmada; kadınların üniversiteye kabul edilmelerinin, dönemin temel argümanlarından ayrı bir yerde durmayıp, modernleşme ve milli inşa sürecinin tam da merkezinde yer aldığı sonucuna ulaşılıyor.

Çalışmanın tümüne ulaşmak için tıklayınız .

euro.message madebycat ®