Osmanlı kadın Hareketi

Serpil Çakır

Okul:
Akademik Ünvan: Doç. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum: İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yıl: 2011
Format:
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

„Düşünenler eski hayattan bıktı, düşünemeyenler de bıktı. Artık başka bir hayata girmek ihtiyacı, hemen kadınlığın her tarafında his olundu... Artık şimdi yaşayışımızın yanlışlıklarını bulup ortaya koyuyoruz. Muharrire ve hemşirelerimiz her birisi bir derdimizi açmış onun devasına çalışıyor, kimisi tahsilden, kimisi terbiye-i ictimaiyeden velhasıl bütün ihtiyaçlarımızdan bahsediliyor. Artık iman ettik ki hayatımız iyi bir hayat değildir... Artık kadınlık böyle yaşamayacaktır ve yaşayamaz. Buna katiyen emin olunuz."
–Kadınlar Dünyası, 30 Mart 1918

Serpil Çakır "Tarih gerçeği olduğu gibi gösteriyor mu?" sorusuna 4 Nisan 1913 ve 21 Mayıs 1921 tarihleri arasında Nuriye Ulviye Mevlan tarafından çıkarılmış Kadınlar Dünyası dergisini inceleyerek cevap arıyor.
Kitabın birinci bölümünü oluşturan Erkek Tarihinden Kadın Tarihine başlıklı bölümde geleneksel tarih yazımı inceleniyor ve feminist tarih yazımının önemi örneklerle açıklanıyor. Kitabın ikinci bölümü Osmanlı İmparatorluğu Devrindeki kadın hareketi, kadın dergileri ve kadın dernekleri örneklerinde tanımlanıyor. Kitabın üçüncü bölümünde ise hukuk, toplumsal yaşam, giyim, aile, eğitim ve çalışma yaşamı gibi başlıklar altında Kadınlar Dünyası dergisinin Osmanlı kadın hareketini, hangi etkin stratejilerle yönlendirdiği tartışılıyor.

euro.message madebycat ®