Kadın dîvan şairlerinden Mihrî Hâtun, Leylâ Hanım ve Şeref Hanım dîvanları'nda sosyal hayat

JÜLİDE BİLİR

Okul:
Akademik Ünvan:
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2009
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmada Klasik Türk Şiiri'nde kadın Dîvan şairlerinden Mihrî Hâtun, Leylâ Hanım ve Şeref Hanım Dîvanları'nda sosyal hayat incelemesi yapılmıştır. Şairlerin dîvanları üzerine çalışılırken "sosyal hayat" kavramının geniş bir alanı kapsadığı tesbit edildi. Bu durum çalışmayı pek çok konu başlığı altında incelemeye yöneltti.

Sosyal hayat ile ilgili yapılan çalışmalarda şiirlerin ortaya çıkarıldıkları dönem ile şairlerin yaşadıkları dönem özellikleri incelenen başlıklar arasındadır. Günlük yaşamdan, Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal ve siyasal işleyişine, gelenek ve görenekler, dil özellikleri, inanış ile ilgili kavram ve kurallar, yeme-içme, kılık-kıyafet, birçok alanda kullanılmış eşya, araç ve gereçler çalışmada incelenen konu başlıkları arasındadır.

Kadın şairlerin dîvan şiirinde sayıca az olmaları seslerinin duyulmamasına yol açmıştır. Buna rağmen kadın şairlerin eserleri dönemlerinde ve sonrasında kabul görmüştür.

XV. yüzyılda eser vermiş olan Mihrî Hâtun ve XIX. yüzyılda eser veren Leylâ Hanım ve Şeref Hanım ortaya koydukları eserleriyle, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nin belki de tarih kitaplarında yer almayan farklı bakış açısıyla değerlendirilmesine büyük katkıda bulunmuşlar ve kaynak vasfını kazanmışlardır.

(Özeti siteye yönlendirici: Nihan Dalbeler)

euro.message madebycat ®