Osmanlı İmparatorluğu'nda yazılmış ilk şairler ansiklopedileri

Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuara (Şairlerin Yaşamı)

Tezkiretü'ş-Şuara (Şairlerin Yaşamı) adlı derleme Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk şairler ansiklopedisidir. 1491 ve 1582 yılları arasında yaşamış Kastamonu doğumlu Latîfî (Abdüllatif) tarafından hazırlanmıştır. 1546 yılında çıkan bu kitapta Şair Latîfî zamanının 321 şairini tanıtmaktadır.

Daha geniş bilgi için bkz: Mustafa İsen (Ed.), Latîfî Tezkiresi, Ankara, 1990.

Aşık Çelebi, Meşâiru'ş-Şuarâ (Şairlerin Duyuları)

Meşâiru'ş-Şuarâ (Şairlerin Duyuları), 1519 ve 1571 yılları arasında yaşamış şair Aşık Çelebi tarafından 1556 yılında yazılmış ikinci şairler ansiklopedisidir. Aşık Çelebi'nin bu eserinin çeşitli el yazması nüshalarında, incelediği şair sayısı 324 ile 360 arasında değişmektedir.

Daha geniş bilgi için bkz: Filiz Kılıç (Ed.), Aşık Çelebi, Meşâiru'ş-Şuarâ, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 3 Cilt, İstanbul, 2010.

euro.message madebycat ®