Hilye-i Şerif

Hilye sözcüğü Arapçada süs, sıfat, şekil gibi anlamları içerir. Peygamber Muhammed'in sıfatlarını anlatan manzum veya nesir yazılara Hilye-i Şerif adı verilir. Hilye-i Şerif 17. yüzyılda gelişme gösteren bir süsleme ve hat sanatıdır.

euro.message madebycat ®