Divân

Divân, Klasik Türk Edebiyatında, belli bölümleri içermesi gerekli olan ve tek bir şairin şiirlerinden oluşan derlemedir. Divân, yazarının sanatsal yetilerini olduğu kadar, tarihsel, sosyal ve politik konular hakkındaki görüşlerini de yansıtır. Bir esere Divân denilebilmesi için, aşağıda tanımlanan beş bölümün hepsini mutlaka içermesi gerekmektedir:

1. Devrin politik yaşamındaki kişilere ithaf edilmiş dizeler bölümü
2. Sosyal tarihin önemli içeriklerini konu edinen şiirler bölümü
3. Terkîb-i bend, murabba, tahmis gibi çeşitli nazım uygulamaları bölümü
4. Her beytin son harfi esas alınarak, Arap alfabesine göre alfabetik dizilmiş bir form uygulaması olan gazeller bölümü
5. Kıta, matla, muamma, lugaz, müfret, azade adı verilen kısa şiir türleri bölümü

euro.message madebycat ®