Frauen-Akademie der Künste

İnas Sanayi-i Nefise Mektebi (Frauen Akademie der Künste) wurde 1914 durch die Initiative der Malerin Mihri Hanımn gegründet. Bei Öffnung der Akademie schrieben sich 27 muslimische und 6 christliche Studentinnen ein.

Durch einen Brandfall sind die Unterlagen der İnas Sanayi-i Nefise Mektebi verlorengegangen. Die einzigen Hinweise über die ersten Studentinnen der Akademie sind die private Notizen von Belkıs Mustafa, MADEBYCAT Belkıs Mustafa Link verilecek!) die auch die erste diplomierte muslimische Malerin wurde.

Belkıs Mustafa notierte folgende Studentinnen mit ihren Immatrikulationsnummern:

1 Müzdan (Arel)
2 Maide Esat
3 Belkıs Mustafa
4 Nazire Osman
7 Nevzat Dırago
21 Mediha Süleyman (Gezgin)
24 Nazlı (Ecevit)

Von den folgenden Kommilitoninnen notierte Belkis Mustafa die Immatrikulationsnummern nicht:

Naşide Hüsnü Şakir
Sıdıka
Efraz Muhterem
Taciser
Medime Ahmet
Münire
Rabia
Naciye
Madlen
Nevvare
Rukiye
Bakiye
Rana
Nimet
Ruhiye
Şükufe
Fatma
Melek Fevzi
Refika
Seniye
Behice
Sabiha
Nihal
Zehra Sait
Sabriye

Weiterführende Literatur

  • Burcu Pelvanoğlu, "Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiyesi'ne Kadının Konumu ve Kadının Sanatçı Birey Olarak Öne Çıkması", Sanal Müze, http://www.sanalmuze.org/Sergiler/view.php?type=1&artid=406 (erişim 8.2.2012).
  • Esen Karadağ, Cumhuriyet Dönemi kadın sanatçıların resim öğretimindeki rolü, Yüksek Lisans Tezi, Samsun, 2008, http://www.belgeler.com/blg/1g5j/cumhuriyet-donemi-kadin-sanatcilarin-resim-ogretimindeki-rolu-the-role-of-women-artists-in-teaching-art-in-republic-period )
  • Fatma Ürekli, "Güzel Sanatlar Eğitiminde Osmanlı Hanımlarına Açılan Bir Pencere: İnas Sanayi-i Nefise Mektebi", Tarih ve Toplum, . IXL/231, Mart, 2003, ss. 50-60.
  • Banu Paşalıoğlu, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi ve Mezunları, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.
  • Zeynep Yasa Yaman, "İnas Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, 1994, C. IV, ss.170.
  • Cavidan Göksoy Özen, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'nde Yetişen Kadın Ressamlarımız, yüksek lisans tezi, MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1986.
  • Canan Beykal, "Yeni Kadın ve İnas Sanayi-i Nefise Mektebi", Yeni Boyut Plastik Sanatlar Dergisi, Ankara, Ekim 1983, Yıl 2, No.16, ss. 6-13.
euro.message madebycat ®