İlk Türk kadın yazarlarından Emine Semiye Hanım, hayatı ve eserleri

KADRİYE KAYMAZ

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum: İBÜ
Yıl: 2008
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk Müslüman kadın yazarlardan ve kadın hareketinin öncü isimlerinden biri olarak anılan Emine Semiye Hanım, 1864-1944 yılları arasında yaşamıştır. Edebiyatçılığı, imparatorluk coğrafyasının farklı bölgelerinde sürdürdüğü eğitimcilik hayatı, başta kadın ve çocuk meseleleri olmak üzere çeşitli konulardaki makaleleri, siyasî ve sosyal faaliyetleri, seyahatleri ve dönem hakkında birçok ipucu veren mektuplarıyla Emine Semiye Hanım; özellikle II. Meşrutiyet'in öncesi ve sonrasında Cumhuriyet'in ilanına kadar olan dönemde, matbuat âleminde varlık göstermiş, Türk edebiyat tarihi açısından önemli bir isimdir.

Bu çalışma, yazar hakkında bilinenlerin az olduğu göz önünde bulundurularak bir monografi şeklinde hazırlanmıştır. Öncelikle Emine Semiye'nin biyografisi ve bibliyografyası belirlenmiş, yazarın eserleri, hâkim söylemin ne olduğu anlaşılmaya çalışılarak incelenmiştir. Emine Semiye'nin fikir dünyasını anlamak amacıyla, daimî yazar kadrosunda yer aldığı Hanımlara Mahsus Gazete ve Mütalaa'daki yazılarına başvurulmuştur. Edebî kamudaki yerinin belirlenmesinde etkili olan politik duruşuyla aile geleneğinden ayrı bir yerde bulunan yazarın siyasî faaliyetleri de ele alınmıştır.

euro.message madebycat ®