Gezici Kültür Etkinlikleri

Gezici Kültür Etkinlikleri

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM), çeşitli nedenlerle müze mekânına gelemeyen kişiler ve gruplar için, kentin kadın tarihi konusunda gezici projeler geliştirir.

Bu projelerde müzedeki sürekli sergi içeriği, hedef gruplara uygun cazip konseptlerle okullar, kent kültür merkezleri, kent kütüphaneleri ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde, farklı çevrelerde Gezici Kültür Etkinliği olarak sunulur.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) henüz çalışma mekânını arama sürecindedir. Gezici Kültür Etkinliği konsepleri, sürekli sergi tanziminden sonraki aşamada geliştirilecek ve sunulacaktır.

İSTANBUL KADIN KÜLTÜR VAKFI®

euro.message madebycat ®