İnas Sanayi-i Nefise Mektebi

İnas Sanayi-i Nefise Mektebi, kadınlara sanat eğitimi vermek amacıyla ressam Mihri Hanım'ın önerisi ve girişimi ile kurulmuş ve 1 Kasım 1914 yılında öğretime açılmış bir okuldur. İnas Sanayi-i Nefise Mektebi, "Kadınlar İçin Güzel Sanatlar Okulu" yani günümüzdeki Güzel Sanatlar Akademisi anlamındadır. "Kadınlar İçin Güzel Sanatlar Okulu"nun açıldığı ilk yıl 27 Müslüman ve 6 Hristiyan kız öğrenci kayıt yaptırmıştır.

Belkıs Mustafa, kaydını yaptıran ilk öğrencilerden biridir ve aynı zamanda, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'nden diploma alan ilk müslüman kadın ressamdır.

İnas Sanayi-i Nefise Mektebi yandığı için öğrenci kayıtları kaybolmuştur. Belkıs Mustafa'nın özel notları sayesinde ilk öğrencilerin adları ve hatta bazılarının okula kayıt numaraları günümüze ulaşabilmiştir.

Belkıs Mustafa'nın not defterindeki bilgilere göre okula okula kayıt numarası tesbit edilebilen sınıf arkadaşlarının isimleri aşağıdaki gibidir:

Okula kayıt numarası 1 Müzdan (Arel)
Okula kayıt numarası 2 Maide Esat
Okula kayıt numarası 3 Belkıs Mustafa
Okula kayıt numarası 4 Nazire Osman
Okula kayıt numarası 7 Nevzat Dırago
Okula kayıt numarası 21 Mediha Süleyman (Gezgin)
Okula kayıt numarası 24 Nazlı (Ecevit)

Belkıs Mustafa'nın, okula okula kayıt numarasını not etmediği sınıf arkadaşlarının isimleri:

Naşide Hüsnü Şakir
Sıdıka
Efraz Muhterem
Taciser
Medime Ahmet
Münire
Rabia
Naciye
Madlen
Nevvare
Rukiye
Bakiye
Rana
Nimet
Ruhiye
Şükufe
Fatma
Melek Fevzi
Refika
Seniye
Behice
Sabiha (Bengütaş)
Nihal
Zehra Sait
Sabriye

Esen Karadağ, Cumhuriyet Dönemi kadın sanatçıların resim öğretimindeki rolü, Yüksek Lisans Tezi, Samsun, 2008, http://www.belgeler.com/blg/1g5j/cumhuriyet-donemi-kadin-sanatcilarin-resim-ogretimindeki-rolu-the-role-of-women-artists-in-teaching-art-in-republic-period )

Daha geniş bilgi için bkz:

  • Burcu Pelvanoğlu, "Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiyesi'ne Kadının Konumu ve Kadının Sanatçı Birey Olarak Öne Çıkması", Sanal Müze, http://www.sanalmuze.org/Sergiler/view.php?type=1&artid=406 (erişim 8.2.2012).
  • Fatma Ürekli, "Güzel Sanatlar Eğitiminde Osmanlı Hanımlarına Açılan Bir Pencere: İnas Sanayi-i Nefise Mektebi", Tarih ve Toplum, IXL/231, Mart, 2003, ss. 50-60.
  • Banu Paşalıoğlu, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi ve Mezunları, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.
  • Zeynep Yasa Yaman, "İnas Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, 1994, C. IV, ss.170.
  • Cavidan Göksoy Özen, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'nde Yetişen Kadın Ressamlarımız, yüksek lisans tezi, MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1986.
  • Canan Beykal, "Yeni Kadın ve İnas Sanayi-i Nefise Mektebi", Yeni Boyut Plastik Sanatlar Dergisi, Ankara, Ekim 1983, Yıl 2, No.16, ss. 6-13.
euro.message madebycat ®