Anı Etkinlikleri

Anı Etkinlikleri

"Kadın tarihinin bir parçası olmak"

Anı Etkinlikleri, İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) sürekli sergisinde tanıtılan tüm ilklerin anılarını yaşatma amaçlı kültür etkinlikleridir.

İlk'lerin her doğum ve / veya her ölüm gününde yapılan etkinlikler, ilk'in yaşamı ve kadın belleği için değeri konusunda çalışmaları olan araştırmacıların katkısı, anılan ilk'in yakınlarının da katılımı ve disiplinlerarası sanat ve kültür performansları eşliğinde gerçekleştirilir.

Gelenekselleşme amacı güden Anı Etkinlikleri, nesiller arası etkileşim yolunu açar, kadın tarihinin kesintisiz bir süreç olduğunu belgeler ve kendimizi de bu sürecin içinde hissetmemizi sağlar.

İSTANBUL KADIN KÜLTÜR VAKFI®

euro.message madebycat ®